Show simple item record

Religija i terorizam

dc.creatorRadojević, Kristina
dc.date.accessioned2020-01-08T16:46:26Z
dc.date.available2020-01-08T16:46:26Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1451-8759
dc.identifier.urihttps://rhinosec.fb.bg.ac.rs/handle/123456789/90
dc.description.abstractThis paper gives an overview of relationship between religion and terrorism, relations between religious fundamentalism and extremism, intolerance and terrorism. Basic characteristics of the religious fundamentalism, terrorism and religious terrorist acts are given. Also, the difference between peacemaking believers and those who are prone to violence is mentioned. It is explained why and how those differences are made. Main questions that are the subject of this essay are: How religion can provoke violence? Why and under which circumstances religious fundamentalism leads to terrorism? The increase of totalitarian pretensions of fundamentalist ideologies, within any religion, together with the use of global communications, transport and modern technology, indicates that the issue of religious fundamentalism deserves more attention. Although the fundamentalism isn't new, nor limited to one culture, global communication and recent political events showed that there are different kinds of Christianity and Islam. That means that within certain religions there are fragmentations which can lead to catastrophic consequences. Having in mind that relations among fundamentalism, extremism and terrorism are usually observed, commonly in regard to the Islamic fundamentalism, there is a need to design a model which could be used for predictions, in the sense of political activities which would be used as counter terrorism acts. This paper represents a small step towards that goal.en
dc.description.abstractU ovom radu dat je prikaz odnosa između religije i terorizma, povezanost religijskog fundamentalizma, ekstremizma, netolerancije i terorističkih akata. Navedena su osnovna obeležja religijskog fundamentalizma, terorizma kao i verski orijentisanog terorizma. Uočena je razlika između vernika koji su mirotvorci i onih koji pribegavaju nasilju. Dato je objašnjenje zašto i kako dolazi do tih razlika. Osnovna pitanja na koja esej pokušava da odgovori su: Kako religija može biti uzrok nasilja? Zašto i pod kojim uslovima religijski fundamentalizam dovodi do terorizma? Porast totalitarnih pretenzija fundamentalističkih ideologija, bilo koje religije, zajedno sa upotrebom globalizovanih komunikacija, transporta i savremene tehnologije, dovodi do toga da pitanje religijskog fundamentalizma zaslužuje veću pažnju. Iako fundamentalizam nije ni nov ni ograničen na jednu kulturu, globalizovane komunikacije i skorašnji politički događaji ukazali su da postoje različiti oblici iste religije. To znači da se u okviru pojedinih religija javlja fragmentacija koja može imati katastrofalne posledice. Pošto se obično uočavaju veze između fundamentalizma, ekstremizma i terorizma, najčešće u vezi sa islamskim fundamentalizmom, potrebno je da se predstavi model koji bi mogao da služi za predviđanje, u smislu političkih aktivnosti vezanih za borbu protiv terorizma. Ovaj rad predstavlja mali korak u tom pravcu. .sr
dc.publisherUniverzitet u Novom Sadu - Filozofski fakultet - Centar za empirijska istraživanja religije, Novi Sad
dc.rightsopenAccess
dc.sourceReligija i tolerancija
dc.subjectreligionen
dc.subjectreligious fundamentalismen
dc.subjectextremismen
dc.subjectterrorismen
dc.subjectreligious terrorismen
dc.subjectreligijasr
dc.subjectreligijski fundamentalizamsr
dc.subjectekstremizamsr
dc.subjectreligijski terorizamsr
dc.titleReligion and terrorismen
dc.titleReligija i terorizamsr
dc.typearticle
dc.rights.licenseARR
dcterms.abstractРадојевић, Кристина; Религија и тероризам; Религија и тероризам;
dc.citation.volume8
dc.citation.issue14
dc.citation.spage239
dc.citation.epage252
dc.citation.other8(14): 239-252
dc.citation.rankM52
dc.identifier.fulltexthttps://rhinosec.fb.bg.ac.rs/bitstream/id/318/87.pdf
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record