Show simple item record

Uživanje u pornografiji i seksualno ponašanje mladih Beograda

dc.creatorKordić, Boris
dc.creatorBabić, Lepa
dc.date.accessioned2020-01-08T16:45:52Z
dc.date.available2020-01-08T16:45:52Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn0351-2665
dc.identifier.urihttps://rhinosec.fb.bg.ac.rs/handle/123456789/60
dc.description.abstractAuthor investigates if there is a correlation between the enjoyment in pornographic contents which where presented in the media and sexual behavior of young people in Belgrade. For the purpose of this research, a questionnaire with five-degree Likert scale has been put together. Test results indicate that there is the claimed link between the enjoyment in pornographic contents and sexual behavior of young people. Around 10 % of young population which was included in the research has manifest inclination for consuming pornographies which is correlated with the inclination for promiscuous behavior and use of sexual tools. Girls are less inclined to the enjoyment in pornographic contents then boys.en
dc.description.abstractAutori istražuju da li postoji povezanost između uživanja u pornografskim sadržajima koji se nude u medijima i seksualnog ponašanja mladih u Beogradu. Pored ovih osnovnih varijabli takođe se prati uticaj tri agesna socijalizacije: porodice, škole i vršnjaka. Za istraživanje je sastavljen upitnik od 62 ajtema sa petostepenom likertovom skalom. Faktorska analiza je izdvojila 6 faktora. Osnovne varijable su prikazane sa faktorima 'uživanje u pornografskim sadržajima' i 'sklonost promiskuitetnom ponašanju i korišćenju seksualnih pomagala', agensi socijalizacije su prikazani kroz faktore 'otvorenost roditelja za seksualne teme', 'otvorenost škole za seksualne teme' i 'sklonost vršnjaka pornografskim sadržajima'. Izdvojen je i faktor 'shvatanje da porno ima negativan uticaj na seksualno ponašanje'. Nalazi pokazuju da postoji tražena povezanost između uživanja u pornografskim sadržajima i seksualnog ponašanja mladih, dok nije nađena povezanost između faktora koji predstavljaju školu i porodicu kao agense socijalizacije i osnovnih varijabli. Takođe je dobijena povezanost između uživanja u pornografskim sadržajima i sklonosti vršnja pornografskim sadržajima. Devojke su manje sklone uživanju u pornografskim sadržajima kao i sklonost promiskuitetnom ponašanju i korišćenju seksualnih pomagala za razliku od mladića. Urađena je hijerarhijsku klaster analizu uz optimizaciju Wardovog kriterijuma i dobijene su četiri tipične grupe mladih u odnosu na nađene faktore. 9% populacije mladih koja je obuhvaćena istraživanjem ima izraženu sklonost konzumiranju pornografije koja je povezana za sklonošću promiskuitetnom ponašanju i korišćenju seksualnih pomagala i njih smo označili kao grupu mladih sa seksualno devijantnim ponašanjem, devijantno u smislu značajnog odstupanja od prosečnog ponašanja u populaciji. 38% čini grupa mladih koja uživa u pornografiji, a isti procenat ima i grupa mladih koji jednostavno ne konzumiraju pornografske sadržaje. 15% otpada na grupu mladih koji su protivnici pornografije iako nalaze delimično uživanje u njoj. Pokazalo se da postoji povezanost između dobijenih klastera i ajtema koji izražavaju određene stavove mladih. Tako se pokazalo da je uživanje u porno povezano sa stavom da uzrasno ranije treba započeti sa seksualnim partnerskim odnosima, kao i da se ne treba vezivati za partnera već ulaziti u avanture i kratkotrajne veze. S obzirom da postoji velika grupa mladih koja ne konzumira porno sadržaje pretpostavljamo da se radi o delu populacije koji teži redovnom seksualnom životu sa stalnim partnerima prema kojima postoje razvijena osećanja ljubavi. Ako se na taj način zadovoljavaju seksualne nagonske potrebe kao i potrebe za ljubavlju onda ta grupa ljudi uglavnom ne pokazuje težnju da zadovoljava seksualne ili neke druge potrebe uživanjem u pornografskim sadržajima. Kod preostalog dela populacije pretpostavljamo da su sa seksualnim potrebama isprepletene i neke druge potrebe, kao one za dominantnošću, agresivnošću i slične. Smatramo da takvi ljudi posežu za pornografijom kao izvorom dodatne stimulacije za zadovoljenje kao seksualnih tako i ostalih potreba koje se prepliću sa seksualnim.sr
dc.publisherKlinički centar Srbije - Klinika za psihijatriju, Beograd i Udruženje psihijatara Srbije, Beograd
dc.rightsopenAccess
dc.sourceEngrami
dc.subjectpornographyen
dc.subjectsexualityen
dc.subjectyoung peopleen
dc.subjectBelgradeen
dc.subjectpornografijasr
dc.subjectseksualnostsr
dc.subjectmladisr
dc.subjectBeogradsr
dc.titleEnjoyment in pornography and sexual behavior of young people of Belgradeen
dc.titleUživanje u pornografiji i seksualno ponašanje mladih Beogradasr
dc.typearticle
dc.rights.licenseARR
dcterms.abstractБабић, Лепа; Кордић, Борис; Уживање у порнографији и сексуално понашање младих Београда; Уживање у порнографији и сексуално понашање младих Београда;
dc.citation.volume31
dc.citation.issue1-2
dc.citation.spage5
dc.citation.epage18
dc.citation.other31(1-2): 5-18
dc.citation.rankM24
dc.identifier.fulltexthttps://rhinosec.fb.bg.ac.rs/bitstream/id/294/57.pdf
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record