Show simple item record

dc.creatorKordić, Boris
dc.creatorBabić, Lepa
dc.date.accessioned2020-05-05T13:02:07Z
dc.date.available2020-05-05T13:02:07Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0409-2953
dc.identifier.urihttps://rhinosec.fb.bg.ac.rs/handle/123456789/454
dc.description.abstractVideo surveillance is a technical security measure applied in schools with the aim of preventing undesirable behaviour, protecting the environment and enhancing the sense of security. In our research we focused on perceptions, beliefs and attitudes of students on video surveillance in educational institutions. The research was conducted on a convenient sample of 200 pupils/students with a questionnaire compiled for this purpose. We determined the existence of four factors that influence the view of video surveillance: Negative behaviour, Video surveillance function, Video surveillance contribution and Video surveillance burden. We also found statistically significant differences in terms of video surveillance between age categories (grades 7 and 8 of elementary school, secondary school, faculty) and between typical groups (High evaluation of video surveillance, Medium evaluation of video surveillance and Low evaluation of video surveillance). We assume that the obtained differences are influenced, among others, by the degree of formation of cognitive schemes about phenomena such as negative behaviour and video surveillance. Therefore, additional education on video surveillance is proposed as an additional measure that should enhance the positive effects of using video surveillance with the reduction of negative effects that are related to limiting spontaneity in behaviour and bad feelings due to the awareness of video control.en
dc.description.abstractВидео-надзор је техничка мера безбедности која се користи у школама с циљем спречавања непожељног понашања, заштите средине и унапређења осећања сигурности. У нашем истраживању смо се усмерили на опажања, уверења и ставове ученика/студената о видео-надзору у образовним установама. Истраживање је спроведено на пригодном узорку од 200 ученика/студената упитником састављеним за ту намену. Утврдили смо постојање четири фактора који утичу на однос ученика према видео-надзору: Негативно понашање, Функција видео-надзора, Допринос видео-надзора и Оптерећеност видео- надзорoм. Такође смо утврдили статистички значајне разлике у схватању видео-надзора између узрасних категорија (7. и 8. разред основне школе, средња школа, факултет) и између типичних група (високо вредновање видео-надзора, средње вредновање видео-надзора и ниско вредновање видео-надзора). Претпостављамо да на добијене разлике, поред осталог, утиче степен формираности когнитивних шема о појавама као што су негативно понашање и видео-надзор. Стога се предлаже додатна едукација о видео-надзору, као мера која треба да појача позитивне ефекте употребе видео-надзора, а смањи негативне, који се односе на ограничавање спонтаности у понашању и лоша осећања услед свести о видео-контроли.sr
dc.publisherMinistarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Beograd
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/47017/RS//
dc.rightsopenAccess
dc.sourceBezbednost, Beograd
dc.subjectvideo surveillance
dc.subjectnegative behaviour
dc.subjectsecurity
dc.subjectprivacy
dc.subjectbehavioural control
dc.titleObservations and ractions of students to video surveillance in schoolsen
dc.typearticle
dc.rights.licenseARR
dcterms.abstractКордић, Борис; Бабић, Лепа; Обсерватионс анд рацтионс оф студентс то видео сурвеилланце ин сцхоолс;
dc.citation.volume61
dc.citation.issue3
dc.citation.spage32
dc.citation.epage53
dc.identifier.doi10.5937/bezbednost1903032K
dc.identifier.fulltexthttps://rhinosec.fb.bg.ac.rs/bitstream/id/1039/Opazanja_i_reakcije_pub_2019.pdf
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record