Show simple item record

dc.creatorBraković, Žarko
dc.creatorBanović, Božidar
dc.date.accessioned2020-05-05T12:37:19Z
dc.date.available2020-05-05T12:37:19Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0409-2953
dc.identifier.urihttp://rhinosec.fb.bg.ac.rs/handle/123456789/452
dc.description.abstractViolent property crime is a specific category of crime against property, primarily because of its complexity, which stems from the importance of the protected property, the frequency, methods and means of enforcement, but also the extent and intensity of the consequences caused. The aim of this research was to examine the effectiveness of competent state authorities in detecting and prosecuting perpetrators of these crimes. The research was designed as a cross section study. The sample consisted of all police actions, decisions of the prosecutor's office and courts related to the criminal acts of robbery theft, robbery and extortion in the territory of the Republic of Serbia, for which the criminal procedure was concluded in the period from 2007 to 2012. The data was obtained from the Ministry of Internal Affairs and the Republic Institute for Statistics, and part of it was taken from the European Original Crime and Penal Policy published by the European Institute for Prevention and Control of Crime from Helsinki (ESCCJS). The results of the survey show the decent effectiveness of the police in clarifying these crimes, as well as the incoherent cooperation between the police and the prosecution in prosecuting offenders of violent crime.en
dc.description.abstractНасилнички имовински криминалитет представља специфичну категорију криминалитета против имовине, пре свега због његове сложености, која проистиче из значајем заштићеног добра, учесталости, начина и средстава извршења, али и обима и интензитета проузрокованих последица. Циљ овог истраживања био је да се сагледа ефикасност надлежних државних органа у откривању и гоњењу учинилаца ових кривичних дела. Истраживање је дизајнирано као студија пресека. Узорак су чинила сва поступања полиције, одлуке тужилаштва и судова које су се односиле на кривична дела разбојничке крађе, разбојништва и изнуде на територији Републике Србије, за које је поступак по кривичној пријави окончан у периоду од 2007 до 2012. године. Подаци су добијени од Министарства унутрашњих послова и Републичког завода за статистику, а део је преузет из Европског изворника о криминалитету и казненој политици у издању Европског института за превенцију и контролу криминала из Хелсинкија (ESCCJS). Резултати истраживања показују пристојну ефикасност полиције у расветљавању ових кривичних дела али и некохерентну сарадњу полиције и тужилаштва у процесуирању учинилаца кривичних дела насилничког имовинског криминалитета.sr
dc.publisherMinistarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Beograd
dc.rightsopenAccess
dc.sourceBezbednost, Beograd
dc.subjectviolent property crime
dc.subjectrobbery
dc.subjectrobbery theft
dc.subjectextortion
dc.subjectpolice
dc.subjectprosecution
dc.subjectefficiency
dc.subjectcrime prevention
dc.titleEfficiency of competent state authorities in detecting and approving criminal reports of violent property crimeen
dc.typearticle
dc.rights.licenseARR
dcterms.abstractБановић, Божидар; Браковић, Жарко;
dc.citation.volume61
dc.citation.issue3
dc.citation.spage54
dc.citation.epage81
dc.identifier.doi10.5937/bezbednost1903054B
dc.identifier.fulltexthttp://rhinosec.fb.bg.ac.rs/bitstream/id/1037/Efikasnost_nadleznih_drzavnih_pub_2019.pdf
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record