Show simple item record

dc.creatorFilipović, Marina
dc.date.accessioned2020-04-30T19:53:34Z
dc.date.available2020-04-30T19:53:34Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0042-8426
dc.identifier.urihttp://rhinosec.fb.bg.ac.rs/handle/123456789/448
dc.description.abstractU radu su izneti rezultati naučne deskripcije teorijskih saznanja i dostignuća koncepta održivog razvoja, koja se nalaze u dostupnom fondu naučnog znanja, uz nastojanje da se definišu mogući pravci i prioriteti za kvalitetno ekološko obrazovanje kroz implementaciju nastavnih sadržaja o konceptu održivog razvoja u obrazovni sistem. Istraživanje je preduzeto sa ciljem realnijeg i objektivnijeg sagledavanja ključnih problema u pogledu definisanja koncepta održivog razvoja i implementacije ciljeva razvoja koji se odnose na ekološko obrazovanje. Korišćenjem kombinovanog metodološkog pristupa zasnovanog na pregledu naučne literature iz ove oblasti, zatim sekundarnoj analizi podataka navedenih u zvaničnim izveštajima institucija nadležnih za sprovođenje strategija održivog razvoja, ali i na analizi sadržaja i dokumenta zvaničnih saopštenja ključnih političkih predstavnika, sa posebnim osvrtom na pravni okvir i implementaciju održivog razvoja u sistem obrazovanja. Društveni značaj istraživanja ogleda se u podizanju nivoa svesti građana o potrebi zaštite životne sredine zasnovane na efikasnim nastavnim programima obrazovanja za održivi razvoj koji bi imali za cilj planiranje ekološke dimenzije održivog razvoja i promenu stavova učenika prema prirodnom okruženju.sr
dc.publisherBeograd : Ministarstvo odbrane Srbije - Vojnoizdavački zavod
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/47017/RS//
dc.rightsopenAccess
dc.sourceVojno delo
dc.subjectobrazovanje
dc.subjectekološka bezbednost
dc.subjectodrživi razvoj
dc.subjectekološko obrazovanje
dc.titleKonceptualizacija održivog razvoja i ekološko obrazovanjesr
dc.typearticle
dc.rights.licenseARR
dcterms.abstractФилиповић, Марина; Концептуализација одрживог развоја и еколошко образовање;
dc.citation.volume71
dc.citation.issue2
dc.citation.spage55
dc.citation.epage68
dc.identifier.doi10.5937/vojdelo1902055F
dc.identifier.fulltexthttp://rhinosec.fb.bg.ac.rs/bitstream/id/1021/Konceptualizacija_odrzivog_razvoja_pub_2019.pdf
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record