Show simple item record

Društvene promene i moderna kriza - izazov za teoriju i menadžersku praksu

dc.creatorMilašinović, Srđan
dc.creatorKešetović, Želimir
dc.date.accessioned2020-01-08T16:45:27Z
dc.date.available2020-01-08T16:45:27Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn0354-8872
dc.identifier.urihttps://rhinosec.fb.bg.ac.rs/handle/123456789/39
dc.description.abstractThe paper deals with the phenomenon of modern crises and its main features, comparing them to classic ('normal') crises, as well as the main processes that influenced this transformation. After that, the author discusses the key difficulties that coping with modern crises impose for managers. Administrative repertoire of prevention and intervention strategies is not adequate for modern crises that are much more complex and interdependent. Moreover, the conventional model of coordination is improper for dealing with proliferate number of organizations and individuals included in crisis management process. Increased politicization of crisis processes imposes new demands on crisis managers. New kinds of crises require a new way of thinking.en
dc.description.abstractKrize su stalni pratilac društvenog života. Sa napretkom društva i tehnologije koja postaje sve dostupnija i sve komplikovanija, ljudska vrsta se suočava sa sve raznovrsnijim i brojnijim krizama.U ovom radu razmatraju se karakteristike fenomena modernih kriza i njihova razlika u odnosu na klasične krize, kao i najznačajniji procesi koji su doveli do ove transformacije. Pored toga ističu se ključne teškoće koje moderne krize postavljaju pred menadžere. Promenljiva priroda savremenih kriza ima direktne implikacije na krizni menadžment. Administrativni repertoar strategija prevencije i intervencije nije odgovarajući za savremene krize koje su sve složenije i sve više međuzavisne. Vreme je da se ovi događaji uzmu ozbiljno, da iz njih počne da se uči i da ta znanja počnu da se primenjuju kako bi se ubuduće takvi događaji izbegli, ili barem ograničile njihove štetne posledice. Upravo u tome i jeste smisao zasnivanja kriznog menadžmenta kao novog istraživačkog polja i nastavno naučne discipline. Štaviše, konvencionalni organizacioni model koordinacije je neprikladan za postupanje sa prolifelirajućim mnoštvom organizacija i pojedinaca uključenih u proces kriznog menadžmenta. Sve veća politizacija kriznog procesa stavlja nove zahteve pred krizne menadžere. Moderne krize javljaju se kao izazov za savremene menadžere pokazujući sadržinsku i organizacionu nedostatnost klasičnog kriznog menadžerskog repertoara i filozofije, ozbiljno stavljajući na probu sposobnosti pojedinaca, timova i celih organizacija. Nova kriza zahteva i novi način mišljenja.sr
dc.publisherKriminalističko-policijski univerzitet, Beograd
dc.rightsopenAccess
dc.sourceNauka, bezbednost, policija (NBP)
dc.subjectcrisisen
dc.subjectcrisis managementen
dc.subjectpreventionen
dc.subjectleadersen
dc.subjectmanagersen
dc.titleSocial changes and modern crises: Challenge for theory and managerial practiceen
dc.titleDruštvene promene i moderna kriza - izazov za teoriju i menadžersku praksusr
dc.typearticle
dc.rights.licenseARR
dcterms.abstractКешетовић, Желимир; Милашиновић, Срђан; Друштвене промене и модерна криза - изазов за теорију и менаджерску праксу; Друштвене промене и модерна криза - изазов за теорију и менаджерску праксу;
dc.citation.volume14
dc.citation.issue1
dc.citation.spage117
dc.citation.epage132
dc.citation.other14(1): 117-132
dc.citation.rankM52
dc.identifier.fulltexthttps://rhinosec.fb.bg.ac.rs/bitstream/id/224/36.pdf
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record