Najčešće pretraživani pojmovi

Pretraživani pojmovaPretraživanja% ukupnogPregleda stranica / pretraživanja
1dateIssued_keyword:[2010 TO 2019]1513.04%0.00
2version_keyword:publishedVersion108.70%0.00
3dateIssued_keyword:[2015 TO 2019]86.96%0.00
4rank_keyword:M20086.96%0.00
5type_keyword:article86.96%0.00
6subject_keyword:Serbia76.09%0.00
7type_keyword:other76.09%0.00
8rank_keyword:M2265.22%0.00
9subject_keyword:bezbednost65.22%0.00
10type_keyword:conferenceObject65.22%0.00

Ukupno

Pretraživanja% ukupnogPregleda stranica / pretraživanja
115100.00%0.16