Now showing items 205-224 of 612

   Titles
   Kako 'čitati' savremene američko-turske odnose - analitički osvrt na akademsku i stručnu literaturu [1]
   Karakteristike sociokulturnog kapitala Srbije kao prepreke razvoja društva zasnovanog na znanju [1]
   Katalog baza podataka za istraživanja u oblasti bezbednosti [1]
   Kauzalitet raspoređivanja elemenata antiraketnog štita u Rumuniji i militarizacije Krimskog poluostrva [1]
   Kina-Amerika-Rusija - globalni trougao 21. veka [1]
   Kladioničarsko ponašanje mladih u Beogradu [1]
   Klimatske promene i nacionalna odbrana [1]
   Knowledge and Perception of Secondary School Students in Belgrade about Earthquakes as Natural Disasters [1]
   Knowledge and perceptions of secondary school students in Kraljevo on natural disasters [1]
   Knowledge of children and youth about forest fires: Discrepancies between basic perception and reality [1]
   Knowledge of secondary school students in Belgrade as an element of flood preparedness [1]
   Knowledge society and contemprary management [1]
   Komuniciranje sistema zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama izazvanim elementarnim nepogodama [1]
   Koncept ljudske bezbednosti - alternativa ili nužnost [1]
   Koncept socijetalne bezbednosti i teorija sekuritizacije kao okviri za analizu procesa prijema Turske u Evropsku uniju [1]
   Konceptualizacija ekoloških izbeglica [1]
   Konceptualizacija održivog razvoja i ekološko obrazovanje [1]
   Kontrola kvaliteta kvalitativnih istraživanja [1]
   Kontrola trgovine i prenosa malokalibarskog i lakog oružja [1]
   Konvencija o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi i uloga Srbije u borbi protiv međunarodnog kriminala [1]