Питања и коментаре очекујемо на : Запажања
или на мејл: rhinosec@fb.bg.ac.rs