RhinoSec - Repozitorijum Fakulteta bezbednosti je digitalni repozitorijum Univerziteta u Beogradu, Fakulteta bezbednosti.

Softverska platforma repozitorijuma prilagođena je savremenim standardima koji se primenjuju u diseminaciji naučnih publikacija i kompatibilna je sa međunarodnom infrastrukturom u ovoj oblasti.

Eksterna aplikacija Autori, projekti, publikacije (APP) omogućava pregled i pretraživanje podataka o autorima i projektima, prenos metapodataka u druge sisteme, integraciju sa servisom Altmetric i prikaz podataka o citiranosti u indeksnim bazama podataka Dimensions, Scopus i Web of Science.

Uputstvo za korisnike

Izaberite instituciju radi prikaza pripadajućih dokumenata

FB

Više